نویسنده = بهنام صدائی
بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 153-160

10.22078/pr.2017.689

محمدایمان روح بخش ارفعی؛ بهنام صدایی سولا؛ سیاوش ریاحی