نویسنده = سید حسن هاشم آبادی
تعداد مقالات: 7
4. توسعه مدل CFD جهت شبیه‌سازی راکتور بستر قطره‌ای (TBR) سولفور و آروماتیک‌زدا

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 123-136

امیر حیدری؛ سیدحسن هاشم آبادی


5. مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 30-43

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ سید حسن هاشم آبادی