نویسنده = مرتضی محمودی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 177-190

مرتضی محمودی؛ جمشید خورشیدی مال احمدی؛ طالب زارعی