نویسنده = رحیم کدخدائی ایلخچی
نقش کانی‌شناسی و اجزاء تخریبی بر روند دیاژنز و تأثیر آن بر تکامل سیستم منافذ و کنترل کیفیت مخزنی در ماسه‌سنگ‌های کم تراوای حوضه مغان

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 90-104

10.22078/pr.2021.4527.3040

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ پیمان محمدی؛ محمدرضا میرزایی؛ فرزین فرزانه؛ نورآذر شکرزاده


بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 60-70

10.22078/pr.2017.2377.2098

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ رضا رضایی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدائی ایلخچی