نویسنده = عماد رعایایی
رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 142-155

10.22078/pr.2015.523

محمدرضا مهرگان؛ منصور معظمی؛ سید فرید قادری؛ عماد رعایایی؛ امیرمهدی ملک؛ آزاده دباغی