نویسنده = سعید جمشیدی
تعداد مقالات: 6
1. محاسبه پیشروی کرمچاله‌ها و ضریب پوسته حین اسیدکاری چاه‌های جهت‌دار در مخازن کربناته

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 64-80

محمد مهدی کردونی؛ سعید جمشیدی


2. شبیه‌سازی مقیاس حفره اسیدزنی سنگ کربناته با روش شبکه بولتزمان و پالایش گریدی محلی

دوره 31، 1400-6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 3-21

صادق محمودی؛ سعید جمشیدی؛ شهاب آیت الهی


3. آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 37-46

جواد رضائیان؛ سامان جهانبخشی؛ سعید جمشیدی


5. چاه‌آزمایی مخازن گازی دو ناحیه‌ای دارای شکاف هیدرولیکی از طریق شبیه‌سازی بدون بعد عددی

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 32-45

محمد آزادی تبار؛ محمد محمدی؛ سعید جمشیدی


6. بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 182-192

مینا صیدی اسفهلان؛ میلاد عربلو؛ محمد حسین غضنفری؛ سعید جمشیدی