نویسنده = علیمراد رشیدی
مطالعه آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی استیل ضدزنگ دراثر پوشش با نانوذرات اکسید تنگستن

دوره 34، 1403-1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 49-51

10.22078/pr.2024.5290.3346

محمد نوری؛ محمدتقی صادقی؛ علیمراد رشیدی


ساخت نانوپوشش برروی صفحات مسی به‌منظور بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 42-54

10.22078/pr.2023.5129.3272

نازنین عبدی؛ محمد سمیع پور گیری؛ علیمراد رشیدی؛ اشکان ذوالریاستین


کشش سطحی و کف‌زایی نانوسیال آب، متیل‌دی‌اتانول‌آمین و UiO-66-NH2

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 34-44

10.22078/pr.2023.4962.3212

مهدی وحیدی؛ علیمراد رشیدی؛ احمد توسلی


تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 27-36

10.22078/pr.2020.4072.2848

صادق عبادی؛ کریم قاسمی‌پناه؛ ابراهیم علایی؛ علیمراد رشیدی؛ علیرضا ختایی


بررسی جذب ترکیب گوگردی دی بنزوتیوفن با استفاده از نانو جاذب UVM-7@ZIF-8 در فاز مایع در دمای محیط

دوره 28، 97-5، آذر و دی 1397، صفحه 37-46

10.22078/pr.2018.3247.2499

راحله سعیدی راد؛ منصور بزمی؛ علیمراد رشیدی؛ سعید تقوایی گنجعلی


مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 18-28

10.22078/pr.2017.766

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ محمد سلطانیه؛ سعید سلطانعلی؛ علیمراد رشیدی