نویسنده = الیاس قلعه گلاب
تعداد مقالات: 1
1. سنتز، معرفی و مطالعه خواص رئولوژیکی یک سورفکتانت پلیمری جدید و بررسی اثر آن بر کشش بین‌سطحی آب و نفت در شوری‌های متفاوت

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 74-88

الیاس قلعه گلاب؛ سیاوش ریاحی؛ محمد وطن خواه ورنوسفادرانی؛ علی نخعی