نویسنده = کریم قاسمی‌پناه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر منعقدکننده پلی آلومینیوم کلرید به‌همراه کمک منعقدکننده در کاهش آلاینده‏های کارخانه روغن نباتی

دوره 31، 1400-4، مهر و آبان 1400، صفحه 28-38

مهدی جهرومی؛ سید احمد عطائی؛ کریم قاسمی‌پناه؛ امیر صرافی


2. تأثیر پارامترهای مختلف در روش فتوالکتروکاتالیست برای حذف آلاینده‌های آلی از آب استحصال شده از مخازن گازی

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 27-36

صادق عبادی؛ کریم قاسمی‌پناه؛ ابراهیم علایی؛ علیمراد رشیدی؛ علیرضا ختایی