نویسنده = داریوش یوسفی کبریا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 158-168

مریم تقی‌زاده؛ داریوش یوسفی کبریا؛ ولی تقی‌پور