نویسنده = امین روشندل کاهو
تعداد مقالات: 2
1. تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب روش‌های تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 16-23

فرید کریمی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی


2. افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 115-124

صیام صفایی؛ امین روشندل کاهو؛ فرید کریمی