نویسنده = جواد هنرمند
بررسی نرخ‌های رسوب‌گذاری و فرونشست در دشت‌گرگان با استفاده از مدل‌سازی حوضه

دوره 32، 1401-5، آذر و دی 1401، صفحه 72-82

10.22078/pr.2022.4804.3156

ارسلان زینل زاده؛ جواد هنرمند؛ سمیه پرهام؛ کتایون رضایی پرتو


بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی و معرفی واحدهای جریانی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 30، 99-1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 4-20

10.22078/pr.2020.3977.2812

امیر کاظمی؛ محمدعلی صالحی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ جواد هنرمند؛ نواب خدائی