نویسنده = میرسعید صفی زاده
تعداد مقالات: 2
1. روش نوری برای بازرسی عیوب سطحی در داخل لوله گاز

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 32-38

میرسعید صفی زاده؛ تورج عزیززاده


2. روشی نو جهت ترک‌یابی اسکله‌های نفتی، سازه و تجهیزات فلزی از روی عایق و پوشش‌های حفاظتی

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 30-37

میرسعید صفی زاده؛ مسعود حسینیان