نویسنده = سید علی معلمی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

سعید بابائی؛ مهدی استادحسن؛ سید علی معلمی؛ مهراب رشیدی؛ حسن قاسم زاده؛ علی کدخدائی