نویسنده = بابک امین شهیدی
تعداد مقالات: 3
2. ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت-مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 19-33

علی لسان؛ عباس بحرودی؛ بابک امین شهیدی؛ حسین رحامی


3. بهینه‌سازی تولید و تزریق با استفاده از روش کاهش مرتبه مدل در شبیه‌سازی مخازن هیدروکربنی

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 120-129

توماج فرود؛ عباس سیفی؛ بابک امین شهیدی