نویسنده = فرهاد سلیمی
بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 91-112

10.22078/pr.2022.4710.3114

محسن خوشه چین؛ سهراب فتحی؛ فرهاد سلیمی؛ اکبر محمدی دوست


بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-16

10.22078/pr.2013.95

مجید رفیع‌پور؛ محسن وفایی سفتی؛ علی حق طلب؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ فرهاد سلیمی