نویسنده = فرهاد سلیمی
تعداد مقالات: 3
1. حذف متیلن‌بلو از محلول آبی با استفاده از نانوجاذب آهن مغناطیس اصلاح‌شده با گوانیدین

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 139-149

سمیه نجفی؛ فرهاد سلیمی؛ چنگیز کرمی


3. بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل‌های پلی اکریل آمید- کروم در چاه‌های نفت دما بالا

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-16

مجید رفیع‌پور؛ محسن وفایی سفتی؛ علی حق طلب؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ فرهاد سلیمی