نویسنده = مجید حسن‌زادگان رودسری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 158-168

امیر حیدری نسب؛ مجید حسن‌زادگان رودسری؛ عظیم اکبرزاده خیاوی