نویسنده = رضا محبیان
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها

دوره 32، 1401-5، آذر و دی 1401، صفحه 57-71

احسان گل محمدی؛ علی مرادزاده؛ ابوالفضل عبداللهی پور؛ رضا محبیان؛ شروین اسدی


2. شناسایی نفت‌گیرهای چینه‌ای از نوع کانالی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای: مطالعه موردی در سازند شوریجه، یکی از میادین گازی شمال شرق ایران

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 33-47

آرزو خیری؛ رامین نیکروز؛ علی کدخدایی؛ رضا محبیان؛ رحیم کدخدائی ایلخچی


5. کاربرد نشانگرهای طیفی لحظه‌ای برای شناسایی کانال‌های نفت‌گیر

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 99-108

رضا محبیان؛ مصطفی یاری؛ محمدعلی ریاحی