نویسنده = محسن جهانشاهی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد غشای دینامیکی آبدوست AC/TiO2 درکاهش گرفتگی غشای پلیمری نگه‌دارنده در تصفیه پساب نفتی

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 93-102

نگار قاسمی چپی؛ مجید پیروی؛ محسن جهانشاهی