نویسنده = بهرام علیزاده
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 100-112

بهرام علیزاده؛ سید میثم حسینی‌نژاد؛ مسعود شایسته


3. بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 63-74

نرگس عدالتی منش؛ علی کدخدایی؛ بهرام علیزاده؛ محمد حسین حیدری فرد