نویسنده = احمدرضا ربانی
تعیین رخساره‌های دیاژنزی براساس نگارهای پتروفیزیکی در مخزن ناهمگن سروک در یکی از میادین نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5018.3236

احمدرضا Rabbani؛ ولی مهدی پور؛ علی کدخدایی ایلخچی؛ هومن کرکوتی؛ محسن شوراب


مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 95-107

10.22078/pr.2014.412

احمدرضا ربانی؛ علیرضا بنی اسد؛ احسان حسینی؛ احسان ده یادگاری