نویسنده = امین هدایتی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی فرایند جداسازی گازی با استفاده از غشا پلیمری اصلاح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

امین هدایتی مقدم؛ سید امین میرمحمدی؛ افشار علی حسشینی؛ فرهاد امانیزاده فینی