نویسنده = علی اصغر پاسبان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی امکان کاهش عدد اسیدی نفت‌های خام سنگین ایران

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 79-88

علی اصغر پاسبان؛ علی اکبر میران بیگی


3. ارائه روشی جهت بررسی کارآیی اسکونجرهای سنتزی و تجاری در حذف H2S از نفت خام

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 139-146

علی اصغر پاسبان؛ علی اکبر میران بیگی