نویسنده = علی نجاتی کلاته
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور آشکار‌سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری‌سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان)

دوره 31، 1400-3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 121-133

فائقه میناعراقی؛ میرستار مشینچی اصل؛ علی نجاتی کلاته؛ محمود میرزایی


2. تخمین عمق سنگ بستر حوضه‌های رسوبی با وارون‌سازی داده‌های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت ذرات

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 74-89

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ شهاب قمی