نویسنده = علی نجاتی کلاته
تعداد مقالات: 4
1. تخمین عمق سنگ بستر حوضه‌های رسوبی با وارون‌سازی داده‌های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت ذرات

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 74-89

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ شهاب قمی