نویسنده = سیدجاوید روئیایی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به‌نام ترکیب درصد فازی

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 71-83

محمدحسین اقبال احمدی؛ سیدجاوید روئیایی؛ شکوفه طیبی