نویسنده = افشین فرح بخش
تعداد مقالات: 1
1. تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در آب با استفاده از امولسیون‎کننده سویه باکتریایی bacillus licheniformis

دوره 29، 98-1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 146-154

صبا پژوهان؛ افشین فرح بخش؛ سُید محمد مهدی دستغیب