نویسنده = علیرضا صادقی‌فر
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی مونت‌کارلو ساختار کریستالی هیدرات CO2 با استفاده از روش ولف

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 4-11

علیرضا صادقی‌فر؛ میترا دادور؛ صفورا کریمی