نویسنده = محمد سلطانیه
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 18-28

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ محمد سلطانیه؛ سعید سلطانعلی؛ علیمراد رشیدی


2. بهینه‌یابی هم‌زمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مخازن گاز طبیعی

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 191-200

حسین زنگنه؛ سعید جمشیدی؛ محمد سلطانیه