نویسنده = نریمان منتصر
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی کشت میکروبی پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ-1041

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 73-85

نریمان منتصر؛ امیر حیدری نسب؛ مهدی ارجمند