نویسنده = حمیدرضا گشایشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آنالیز عددی جا به جایی مغشوش آب و گل حفاری درون محفظه مربعی با استفاده از روش‌های مختلف اغتشاش

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 85-100

محمدرضا صفائی؛ مرجان گودرزی؛ حمیدرضا گشایشی