نویسنده = میلاد محیطی اصلی
تعداد مقالات: 1
1. اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 99-109

میلاد محیطی اصلی؛ محمود زیارتی؛ ناهید خندان