نویسنده = هادی جباری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر در حضور سورفکتانت بر بازده جاروب نفت از مسیرهای بسته

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-98

هادی جباری؛ احمد رمضانی سعادت آبادی