f7dc9c6ab1f8c7a 8fcd9532671845f 8fcd9532671845f
نویسنده = اکرم سادات محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیدروکربن های آلیفاتیک در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج فارس

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 144-150

علی ماشینچیان مرادی؛ مجید ممهد هروی؛ سیدحسین عبدی اسکویی؛ اکرم سادات محمودی؛ محسن اسکندری