کلیدواژه‌ها = کاتالیست
تعداد مقالات: 5
1. اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 145-156

یاسین خانی؛ فرزاد بهادران؛ ناصر صفری؛ سعید ساطانعلی؛ جعفر صادق زاده؛ اکبر زمانیان


2. بررسی عملکرد نانوکاتالیست N-TiO2 در اکسیداسیون مستقیم هیدروژن سولفید به سولفور

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 82-90

مریم دارایی؛ علیمراد رشیدی؛ عباس جرسرایی


4. اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 99-109

میلاد محیطی اصلی؛ محمود زیارتی؛ ناهید خندان