کلیدواژه‌ها = کاتالیست
تعداد مقالات: 6
2. بررسی عملکرد نانوکاتالیست N-TiO2 در اکسیداسیون مستقیم هیدروژن سولفید به سولفور

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 82-90

مریم دارایی؛ علیمراد رشیدی؛ عباس جرسرایی


3. اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 145-156

یاسین خانی؛ فرزاد بهادران؛ ناصر صفری؛ سعید ساطانعلی؛ جعفر صادق زاده؛ اکبر زمانیان


5. اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 99-109

میلاد محیطی اصلی؛ محمود زیارتی؛ ناهید خندان