کلیدواژه‌ها = زون‌بندی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه و بازنگری سنی زیست چینه‌ای سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 88-98

سعید منیبی؛ پوران نظریان سامانی


2. تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 173-185

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ قدرت‌اله صادقی


3. تفکیک زون‌های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره‌های الکتریکی

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 144-151

علی اکبر رحیمی بهار؛ حسین حسین پورصیامی