کلیدواژه‌ها = زون‌بندی
کیفیت متفاوت بندش سیمان چاه در سازندهای زمین‌شناسی میدان-گازی خانگیران، شمال شرق ایران

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 40-58

10.22078/pr.2022.4901.3191

حامد قربانپور یامی؛ امیر نقیبی؛ سید مهدی علویان؛ ابوذر بهاری


تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 173-185

10.22078/pr.2015.558

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ قدرت‌اله صادقی


تفکیک زون‌های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره‌های الکتریکی

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 144-151

10.22078/pr.2013.159

علی اکبر رحیمی بهار؛ حسین حسین پورصیامی