کلیدواژه‌ها = زئولیت HZSM-5
تعداد مقالات: 3
1. ساخت زئولیت HZSM-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 17-28

سمیه احمدپور؛ فریدون یاری‌پور؛ فرهاد خراشه


3. مدل‌سازی سینتیکی واکنش شکست ایزو بوتان بر روی کاتالیست زئولیتی HZSM-5

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 3-13

غلامرضا روح‌الهی؛ محمد کاظمینی؛ علیرضا محمد رضایی؛ رضا گل‌حسینی