کلیدواژه‌ها = سازند جهرم
تعداد مقالات: 3
1. دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 31-47

افشین زهدی؛ سید علی معلمی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


2. چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 103-117

مهدی حسین زاده؛ سید علی معلمی؛ جهانبخش دانشیان


3. بررسی ویژگی‌های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر سازندجهرم درمیدان موند

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 56-64

حسین علنقیان؛ سیدعلی معلمی؛ محمدرضا کمالی