کلیدواژه‌ها = سازند جهرم
دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 31-47

10.22078/pr.2016.578

افشین زهدی؛ سید علی معلمی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


چینه‌نگاری سنگی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 103-117

10.22078/pr.2015.520

مهدی حسین زاده؛ سید علی معلمی؛ جهانبخش دانشیان


بررسی ویژگی‌های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر سازندجهرم درمیدان موند

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 56-64

10.22078/pr.2013.164

حسین علنقیان؛ سیدعلی معلمی؛ محمدرضا کمالی