کلیدواژه‌ها = تبدیل متان
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 25-34

علی صابری مقدم؛ محمد زارع چاوشی؛ علی نوذری؛ مجید شیخی نارانی؛ وحید خبری؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی


3. تبدیل مستقیم متان به استیلن و اتیلن در راکتور تخلیه الکتریکی کرونا "ارزیابی انرژی"

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 113-123

محمدعلی خداقلی؛ انسیه گنجی باباخانی