کلیدواژه‌ها = هیدروکربن
تعداد مقالات: 3
1. تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 37-45

علی الیاسی؛ سید حیدر محمودی نجفی


2. مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 142-151

نیلوفر بصیری؛ محمدرضا کمالی