کلیدواژه‌ها = سیال حفاری
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 59-66

عباس اخوان سپهی؛ نوشین چنگیز؛ کامبیز تحویلداری