کلیدواژه‌ها = توزیع اندازه ذرات
مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 169-181

10.22078/pr.2016.623

فرنوش اله دینیان حصاروییه؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ حسین عابدینی؛ کیانوش رزاقی


مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 41-53

10.22078/pr.2016.451

سعید عباسی؛ عباس شهرآبادی؛ محمد حشمتی؛ علی اصغر قره شیخلو