کلیدواژه‌ها = گاز طبیعی
مدل‌سازی CFD جهت بررسی توزیع ادورانت در خط لوله شبکه گاز و بهینه‌سازی شرایط عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2024.5039.3250

نوید ناصری؛ مسعود حق‌شناس‌فرد؛ کیومرث طاهری؛ امیر همایون رضائیان؛ علی سعدونی؛ احمد محب


بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 59-68

10.22078/pr.2017.2791.2298

محمد شایگانی اکمل؛ امیر پاشا؛ آذین احمدی


مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 46-59

10.22078/pr.2017.2159.2012

شادی حیرانی؛ علی حسین زاده کاشان؛ علی اکبر اکبری


بررسی اثر گــــــرافن نانومتخلخل بر غنـــی سازی هیــدرات گـــازی

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 26-35

10.22078/pr.2017.697

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر


محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 99-114

10.22078/pr.2015.552

نیر شاهوردی؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محمدرضا کمالی


تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه‌های گاز

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 138-149

10.22078/pr.2014.383

داود شفیعی؛ کوروش خورشیدی؛ مصطفی مروجی کشاورز