کلیدواژه‌ها = هیدروژن
تعداد مقالات: 5
1. بهبود عملکرد فتوکاتالیستی پروسکایت BiFeO3 در واکنش کلی شکافت آب

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 140-151

حدیث سپهوند؛ شهرام شریف نیا


2. اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 145-156

یاسین خانی؛ فرزاد بهادران؛ ناصر صفری؛ سعید ساطانعلی؛ جعفر صادق زاده؛ اکبر زمانیان