کلیدواژه‌ها = هیدروژن
مدل‌سازی فرآیند رادیولیز گاما در راکتورهای هسته‌ای آب سبک و آب سنگین

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 24-38

10.22078/pr.2024.5309.3358

آرمین طاهری؛ ولی اله غضنفری؛ محمد مهدی شادمان


اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 145-156

10.22078/pr.2019.3547.2619

یاسین خانی؛ فرزاد بهادران؛ ناصر صفری؛ سعید ساطانعلی؛ جعفر صادق زاده؛ اکبر زمانیان