کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
تعداد مقالات: 5
2. شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 147-162

ایمان ملکا آشتیانی؛ علی صابری؛ محمدرضا شاه نظری


3. مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه شبیه‏سازی CFD

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 74-87

محمدرضا رخ فروز؛ ملیحه برآهویی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


4. مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی اثر دبی تزریق نفت بر پدیده نشست آسفالتین در مغزه کربناته

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 35-48

ترانه جعفری بهبهانی؛ عباس شهرآبادی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی


5. عبور ذره از یک محیط متخلخل

دوره 17، شماره 56.2، آذر و دی 1386، صفحه 40-47