کلیدواژه‌ها = سوسپانسیون
تعداد مقالات: 1
1. عبور ذره از یک محیط متخلخل

دوره 17، شماره 56.2، آذر و دی 1386، صفحه 40-47