کلیدواژه‌ها = مدل سینتیکی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 161-173

علی نخعی پور؛ جواد کریمی؛ محمدرضا هاشمیان؛ شهره میرزایی