کلیدواژه‌ها = ایزوتوپ استرانسیوم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه و بازنگری سنی زیست چینه‌ای سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 88-98

سعید منیبی؛ پوران نظریان سامانی