کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی گازی
بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 108-119

10.22078/pr.2016.618

معین صفری؛ سلمان احمدی اسبجین؛ ندا سلطانی


خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میادین گازی واقع درحاشیه خلیج فارس

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 33-45

10.22078/pr.2015.531

مرتضی نوابی؛ محمود معماریانی؛ عزت اله کاظم زاده؛ حسن محمودیان


مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 95-107

10.22078/pr.2014.412

احمدرضا ربانی؛ علیرضا بنی اسد؛ احسان حسینی؛ احسان ده یادگاری


بررسی هیدروکربن های آلیفاتیک در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج فارس

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 144-150

10.22078/pr.2013.299

علی ماشینچیان مرادی؛ مجید ممهد هروی؛ سیدحسین عبدی اسکویی؛ اکرم سادات محمودی؛ محسن اسکندری