کلیدواژه‌ها = بنزن
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 111-122

علیرضا دهاقین؛ حسین تقدیسیان؛ رادا زراسوند اسدی