کلیدواژه‌ها = ضریب بازیافت
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی فرآیند آشام در روش ازدیاد برداشت هیبریدی آب کم‎‎شور- ماده فعال‎سطحی

دوره 28، 97-5، آذر و دی 1397، صفحه 102-114

سپیده ویس کرمی؛ آرزو جعفری؛ ابوذر سلیمان زاده


2. غربال‌گری مخازن نفتی جهت تزریق نیتروژن و گاز طبیعی با ترکیب روش طراحی آزمایش‏ها و ‏شبیه‏سازی مخازن‏‏ به‌همراه مطالعه‌ موردی

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 135-146

احد فریدونی؛ مسعود فریدونی؛ سیامک مرادی؛ قاسم زرگر؛ مصطفی گنجه قزوینی